EAS

Lär känna oss

Se våra referenser

Har du några frågor?

Se sidan Kontakta oss

EAS-utvecklingsprogrammets projekt Scandinor OÜ

EU53734 01/12/2019 - 29/02/2021, syftar till att:
  1. Öka företagets produktionskapacitet och utveckla nya träprodukter.
  2. Öka exporten och få tillgång till nya marknader.
  3. Utbilda personal.
Projektets totala kostnad är 600 725 euro, varav den maximala delen av anslaget är 270 326.25 euro.