Garanti

Lär känna oss

Se våra referenser

Har du några frågor?

Se sidan Kontakta oss

Garantin ger en försäkring på vårt arbetes kvalitet

Våra restaurerade dörrar och fönster uppfyller moderna kvalitetsstandarder. Korrekt restaurerade och väl underhållna komponenter varar i minst hundra år. Vi ger två års garanti på allt vårt arbete. Garantin baseras på att använda rätt verktyg och material för underhåll för att säkerställa träkomponenternas väderbeständighet. Scandinor använder kvalitetsstyrningssystemet ISO 9001 och har motsvarande certifikat. Vi följer alltid aktuella krav och standarder från Riksantikvarieämbetet.