J. Poskas husmuseum

Restaurering och tillverkning av fönster och dörrar.

Den ursprungliga bostaden som nu är J. Poskas husmuseum byggdes år 1870. År 1877, 1900 och 1908 lades tillbyggnader till den befintliga byggnaden. Från år 1908 till 1920 bodde den estniska statsmannen Jaan Poska (1866-1920) i byggnaden. Byggnaden blev sedan den första estniska salongen som spelade en roll vid bildandet av den nationella eliten.

Plats: J. Poska 8, Tallinn
År: 2014

Den ursprungliga bostaden som nu är J. Poskas husmuseum byggdes år 1870. År 1877, 1900 och 1908 lades tillbyggnader till den befintliga byggnaden. Från år 1908 till 1920 bodde den estniska statsmannen Jaan Poska (1866-1920) i byggnaden. Byggnaden blev sedan den första estniska salongen som spelade en roll vid bildandet av den nationella eliten. I slutet av 1920-talet flyttade den italienska ambassaden in i byggnaden och på 1930-talet blev den hem för föreningen för estniska kvinnor.

 

Efter nationaliseringen hade en sovjetisk organisation som stödde sovjetiska militärorganisationer sin bas i byggnaden. År 1990 lämnades byggnaden tom. Byggnaden renoverades på initiativ av staden Tallinn och öppnades 24 januari 2008. Den hyser nu stadsregeringens mottagningsrum och Jaan Poskas husmuseum.

Se våra andra projekt