Toompea-slottet

Restaurering av innerdörrar och fönster.

Bland de nya länderna som uppstod i Europa efter första världskriget var Republiken Estland det första som fattade beslutet att bygga upp en ny parlamentsbyggnad. Platsen för ett medeltida kloster som brändes ned under revolutionen år 1917 valdes för detta. Riigikogu-byggnaden som designades av arkitekterna Eugen Habermann och Herbert Johanson uppstod mellan 1920 och 1922 mitt centrum av det gamla Toompea-slottet.

Plats: Lossi plats 1a, Tallinn
År: 2014

Byggnaden med tre våningar och fyravingar är byggd på en medeltida grund runt en trapetsoidformad innergård. Byggnadens framsida har tre ingångar där kammarens stora fönster är kantade med dekorativa svarta trianglar av finsk granit.

Se våra andra projekt