Vene Kultuurikeskus, neoklassitsistlik arhitektuuristiil

Ryska kulturcentret

Restaurering av ytterdörrar.

Mere pst 5-byggnaden, även kallad officerarhuset, är ett utmärkt exempel på neoklassisk arkitektur. År 1914 byggdes Grand Marina-biografen, senare kallad Ars, på platsen för det nuvarande ryska kulturcentrumet. Byggnaden hyste även Black Cat restaurangkabaretten. Bredvid biografen fanns en bostadsbyggnad med två våningar som byggdes under andra hälften av 1800-talet och som ägdes av den ortodoxa Nikolaikyrkan. Efter andra världskrigets flygstrider var båda byggnaderna i ruiner.

Plats: Mere puiestee 5, Tallinn
År: 2017

År 1952 påbörjades konstruktionen av flottans officerarhus på platsen. Byggnaden, som baserades på en design av A. Kuznetsov, slutfördes år 1954. Byggnadens framsida är en triangulär fasad med sex fyrkantiga korintiska kolumner. Byggnadens insida består av marmor, stuckatur och terrazzo-element som är utmärkande för denna period. Tak- och vägglampor som levererades från Moskva liknade de ljusarmaturer som installerades i deras nya tunnelbanestationer.

 

Under efterkrigsåren var Tallinns officerarhus , med sitt teater- och konserthus med 1 100 sittplatser, en av de mest attraktiva byggnaderna i staden. Källaren, som nu hyser en restaurang, var stadens mest populära danssal. Dess samling marin konst med målningar och skulpturer av välkända konstnärer finns fortfarande idag. Hallens tak är utsmyckat med en stor målning av en krigsflotta.

Vene Kultuurikeskus, neoklassitsistlik arhitektuuristiil

Se våra andra projekt